Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada > Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti Školské rady ZŠ Bystrovany v roce 2021

Složení školské rady:

·         Zástupci pedagogických pracovníků školy:

o   Hana Skládalová – místopředseda

o   Mgr. et Bc. Nikol Petrovičová

·         Zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků:

o   MVDr. Jan Rymeš

o   Pavla Slepicová

·         Jmenovaní zástupci zřizovatele:

o   Jaroslava Kaczorová

o   Ing. Petr Sklenář

Školská rada se v roce 2021 sešla ke čtyřem jednáním, na kterých projednala následující záležitosti:

3.2.2021

·         Školská rada byla doplněna o členy jmenované zřizovatelem

·         Volbou byla doplněna chybějící pozice předsedy školské rady. 6 hlasy byl zvolen Ing. Petr Sklenář

·         Byl projednán návrh úpravy volebního řádu ŠR pro zřizovatele

·         Byly projednány úpravy v přízemních prostorách školy pro šatny

25.2.2021 

·         Školská rada schválila nový jednací řád ŠR

·         Členové se shodli na nové jednotné komunikaci s veřejností. Zejména byly sjednoceny zveřejňované informace ŠR na jedno místo se vzdáleným přístupem –  webové stránky školy

·         Školská rada projednala rozpočet školy na rok 2021.

30.8.2021

·         Školská rada schválila školní řád na rok 2021/22

·         Byl projednán školní vzdělávací program pro školní rok 2021/22

·         Webové stránky ŠR byly doplněny o termíny zasedání ŠR

·         Byl vznesen návrh ke zřizovateli na modernizaci a doplnění vybavení školy

o   Nový dataprojektor

o   Renovace žaluzií

o   Modernizace počítačových stanic

o   Oprava plotu školního hřiště

13.10.2021

·         Školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2020/21

·         Školská rada projednala návrh na zveřejňování zápisů z jednání ŠR. Návrh byl 4 hlasy proti zamítnut.

 

V Olomouci dne 11.1.2022

Zpracoval Ing. Petr Sklenář, předseda školské rady