Škola Bystrovany

Školská rada

 

Školská rada ZŠ Bystrovany působí v tomto složení:

 

Předseda:                

Místopředseda:         Hana Skládalová

Členové:                  

                                Mgr. Libuše Mačkalová

                                MVDr. Jan Rymeš

                                Pavla Slepicová        

                  

                               

 

 Na Školskou radu ZŠ Bystrovany se můžete obracet prostřednictvím e-mailové adresy:

                                             rada.zsbystrovany@seznam.cz