Drobečková navigace

Úvod > Naše cíle ZŠ

Naše cíle ZŠzs.jpg

Naším cílem je žák, který

zs.jpg zažívá radost z objevování a učení

zs.jpg přemýšlí o světě kolem sebe, zajímá se o něj a snaží se jej ovlivnit svým konáním

zs.jpg umí si klást otázky a snaží se na ně najít odpovědi

zs.jpg vidí a hledá souvislosti mezi různými poznatky

zs.jpg ví, že chyba není problém, že chybami se člověk učí

zs.jpg  přijímá výzvy, nevzdává se při prvním nezdaru a dokončuje započatou práci

zs.jpg dokáže řídit své vlastní učení a umí nabídnout pomoc namísto soupeření

zs.jpg respektuje odlišné názory a hranice a svobodu druhých lidí

zs.jpg umí efektivně komunikovat a spolupracovat se svým okolím, je empatický a dokáže aktivně naslouchat

zs.jpg  chápe, že si svůj život tvoří sám svým vlastním přístupem k němu a k druhým lidem

zs.jpg dokáže rozpoznat a vyjádřit své pocity, vyvodit důsledky ze svého jednání a chování

zs.jpg pečuje o sebe, věří sám sobě a umí hospodařit se svými vlastními silami