Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školská rada > Činnosti ŠR

Činnosti ŠR

 

Dle §168 zákona 561/2004 Sb. se školská rada věnuje těmto činnostem:

 

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
  3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
  5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
  6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
  7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
  8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
  9. podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

     Volby do ŠR z řad pedagogických pracovníků proběhly 14.3. 2022
     Zvoleny byly : pí Hana Skládalová a  Mgr. et Bc. Petrovičová