Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > O nás

O nás

Základní škola

Budova školy byla postavena a vysvěcena roku 1871 a v prvním roce navštěvovalo školu 60 žáků. Škola byla tzv. jednotřídkou, všichni žáci do 14 let věku se učili v jedné třídě.

Roku 1901 došlo k rozšíření školy na dvojtřídku, školu tehdy navštěvovalo 103 žáků. V roce 1932 došlo k rozšíření o třetí třídu. V roce 1945 budova školy sloužila jako ubytovna pro zákopníky a také pro německé vojáky.

V letech 1952 a 1953 proběhly opravy budovy školy, která utrpěla během konce války.

Roku 1982 poklesl výrazně počet žáků a Krajský národní výbor v Ostravě rozhodl o uzavření školy. Budova byla prodána JZD Budětsko.

Až v roce 1994, po osamostatnění obce, byla budova odkoupena zpět a roku 1996 se v ní začalo opět vyučovat. Tehdy škola v září přivítala 13 prvňáčků. Jeden rok byla vedena jako odloučené pracoviště Základní školy Olomouc – Droždín, od 1. 9. 1997 se už škola stala samostatným subjektem – Základní škola Bystrovany, ředitelkou se stala
paní M. Chalupová.

Stavební úpravy potom probíhaly po etapách. Poslední rekonstrukce proběhla v roce 2012, kdy byla vybudována čtvrtá třída a sborovna pro pedagogické pracovníky.

Mateřská škola

Budova mateřská škola vznikla v rámci tzv. akce,, Z“ - za pomocí místních občanů. Slavnostní otevření mateřské školy se konalo 1. 9. 1977, navštěvovalo jí tehdy 35 dětí. K výraznému navýšení kapacity mateřské školy došlo v roce 2009. Proběhla přístavba směrem do zahrady a tím mateřská škola získala jednu třídu navíc a došlo také k rozšíření šaten. 

Děti se tak vyučují ve dvou samostatných prostorných třídách a k dispozici mají velkou zahradu, která byla rekonstruována v roce 2015.