Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuálně z naší školy > Aktuálně z naší školy archiv

 AKTUÁLNĚ Z NAŠÍ ŠKOLY archiv

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

ŽÁCI PŘIJATÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

 1. 002
 2. 003
 3. 004
 4. 005
 5. 006
 6. 007
 7. 008
 8. 009
 9. 010  
 10. 011
 11. 012
 12. 013
 13. 014
 14. 015
 15. 016

   ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 1. 001

   ŽÁCI NEPŘIJATÍ KE ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

   0    

                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                             Mgr. Radmila Klásková

   V Bystrovanech   28. dubna 2020                                                                 ředitelka školy

 

 

_______________________________________________________________________________________

 

 

 

3.png

 

 

 

ZÁPIS DO MŠ

V Bystrovanech 6. 4. 2020

 

Vážení rodiče, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády     k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů do mateřské školy pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v květnu bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

· Upřednostňujeme, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do mateřské školy nebo poštou. Samozřejmě, pokud někdo z rodičů nemá možnost takto zaslat přihlášku, domluví si s vedoucí učitelkou mateřské školy emailem (ms.bystrovany@seznam.cz) nebo telefonicky (585 311 925) předání přihlášky osobně ve škole.

· Pro příjem žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání stanovujeme období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy konkrétně od 4. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

 

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce prohlásí, že je dítě řádně očkované a doloží kopii očkovacího průkazu.

Veškeré tiskopisy vám na požádání elektronicky zašle vedoucí učitelka MŠ Bystrovany paní         Z. Gregorová ( e mailová adresa viz výše).

Po ukončení mimořádných opatření se budeme těšit na setkání zapsaných dětí a jejich rodičů     u nás v mateřské škole.

 

Mgr. Radmila Klásková

ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BYSTROVANY, OKRES OLOMOUC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Makarenkova 23/2, 779 00 Bystrovany tel.: 585 311 971, e-mail : zsbystrovany@atlas.cz, www.skola.bystrovany.cz

ID: n5xk8p6       mob.: 734 325 193           IČO: 70 996 423

V Bystrovanech  19. 3. 2020

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády     k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

 • Upřednostňujeme, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou. Samozřejmě, pokud někdo z rodičů nemá možnost takto zaslat přihlášku, domluví s ředitelkou školy emailem nebo telefonicky předání přihlášky osobně ve škole.
 • pro příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce stanovujeme období v rozmezí stanoveném školským zákonem, tedy konkrétně od 1. 4. 2020 do 15. 4. 2020.

 

Veškeré tiskopisy vám zašle elektronicky vedoucí učitelka MŠ nebo na požádání                    ředitelka ZŠ a MŠ Bystrovany.

Po ukončení mimořádných opatření  se budeme těšit na setkání zapsaných dětí a jejich rodičů    u nás ve škole.

Mgr. Radmila Klásková 

       ředitelka školy

 

Od 17. 3. 2020 zřizovatel uzavírá provoz v MŠ BYSTROVANY.

_______________________________________________________________________________________

  

OD 11. 3. 2020 JE DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY ŠKOLA DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENA.

 

Pokud budou chtít žáci nebo jejich rodiče konzultovat zadanou domácí přípravu, mohou se obrátit na pedagogické pracovníky prostřednictvím e-mailů, které jsou uvedeny v kontaktech. 
            

                                          

 

p1.jpg

  

_______________________________________________________________________________________

 

 Vážení rodiče a prarodiče,

děkujeme za spolupráci, přízeň a podporu. Moc si toho vážíme!

Přejeme vám všem hodně lásky, radosti a zdraví!

 

4A82E8BB-8A3C-4BBC-ACFE-9BFB039760DB.jpeg

 

O Vánocích, …… budem si blíž...…… .

 

                                   Kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Bystrovany

 ______________________________________________________________________________________

 

Petice

pedagogického sboru a zaměstnanců ZŠ a MŠ Bystrovany

                My, níže podepsaní, členové pedagogického sboru a další zaměstnanci (dále jen zaměstnanci) Základní školy a Mateřské školy Bystrovany (dále jen škola), touto peticí adresovanou členům zastupitelstva obce Bystrovany:

               - protestujeme a rozhodně se stavíme proti možnému odvoláním Mgr. Radmily Kláskové z postu ředitelky školy a vyzýváme zastupitele k jejímu ponechání na uvedené pozici;

               - zdůrazňujeme, že neshledáváme žádné důvody k útokům na ředitelku školy, na pedagogický sbor a na školu jako celek a jsme těmito útoky znechuceni;

               - opakované útoky proti ředitelce, pedagogickému sboru i proti Školské radě považujeme za neodůvodněné a nemístné, stejně jako osobní útoky některých lidí ze zastupitelstva;

               - žádáme naopak, aby zastupitelstvo vytvořilo pro práci ředitelky, pedagogického sboru a celé školy takové podmínky, aby škola mohla v klidu pracovat na svém rozvoji, aby naše děti mohly být vzdělávány v prostředí s dobrým klimatem, aby děti vzdělávali kvalifikovaní učitelé, a to pod pevným vedením osoby, jíž důvěřují jak zaměstnanci školy, tak naprostá většina rodičů;

              - konstatujeme, že vzdělávání a výchova našich dětí v klidném a pracovním prostředí by měly být prvořadým zájmem členů zastupitelstva, tak jako je tomu u rodičů a nás, pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců školy, a požadujeme okamžité uklidnění situace;

             - upozorňujeme, že jsme jednáním vedení obce velmi znepokojeni a vyzýváme zastupitelstvo, aby zabránilo postupné likvidaci instituce, která má zajišťovat plnohodnotné vzdělávání našich dětí.

                V této souvislosti se ohrazujeme proti:

             -  dlouhotrvajícím snahám poškodit dobré jméno školy a ředitelky ze strany bývalých zaměstnanců, kteří sami podali výpověď anebo jsou t.č. na mateřské dovolené;

            -  útokům vůči pedagogům z důvodů údajného nedostatečného vzdělání navzdory skutečnosti a navzdory zprávám České školní inspekce, které tato tvrzení vyvrátily;

            -  nepodloženým a lživým opakovaným tvrzením, že pedagogové, kteří ze školy v minulých letech odešli, tak učinili kvůli osobě ředitelky.

                Dále zdůrazňujeme, že:

             -  na školu vytrvale útočí členové bývalé Školské rady, kteří se nemohou smířit s odvoláním ze svých funkcí;

            -  nejostřejší útoky proti škole vyvolávají obyvatelé obce, kteří ve škole nemají děti a jimž nejde o děti a školu, ale jen o ukojení vlastní nenávisti a vzteku;

            -  útoky proti škole neustávají, přestože školu už dvakrát navštívila ČŠI

            -  během působení ředitelky Kláskové škola neeviduje žádnou písemnou stížnost od zákonných zástupců dětí, s výjimkou opakovaných stížností jedné matky, která rovněž patří k bývalým členům Školské rady;

            Na závěr uvádíme, že všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou v případě odvolání ředitelky připraveni zvážit rozvázání pracovního poměru se školou.

 

V Bystrovanech dne 11. 11. 2019

 

Petici podepsali všichni zaměstnanci ZŠ a 4 ze 7 zaměstnanců MŠ.

 

 _____________________________________________________________________________ 

  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

30. 11. 2019

  p1.jpg

 

______________________________________________________________________________

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče,

ve  čtvrtek 14. 11. 2019 se budou konat od 16:30 hodin třídní schůzky.

Jejich úvod bude společný, ve II. třídě, poté budou pokračovat v jednotlivých třídách.

 

Na vaši účast se těší kolektiv ZŠ Bystrovany.

 

 

______________________________________________________________________________________

 

Poděkování 

Děkujeme panu Juráňovi za instalaci věšáčků do školních šaten.

 

______________________________________________________________________________________

 

 

Do stávky učitelů, která se koná 6. 11. 2019, se naše škola nezapojuje. Bude probíhat běžná výuka.

 

 

 

______________________________________________________________________________________

 

Školní knihovna

 

Výpůjční doba knihovny:

Út - velká přestávka

Čt - velká přestávka

Vracet knihy je možné každé pondělí. 

 

______________________________________________________________________________________

 

 

 

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče,

ve  čtvrtek 12. 9. 2019 se budou konat od 16:30 hodin třídní schůzky.

Jejich úvod bude společný, ve III. třídě, poté budou pokračovat v jednotlivých třídách.

 

Na Vaši účast se těší kolektiv ZŠ Bystrovany.

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________

 

1. školní týden 2019/2020

 

2. září 2019

(pondělí)

 

8:00 společné přivítání ve škole

9:00 konec vyučování, provoz ŠD zahájen v 9:00 hod.

 

3. - 4. září 2019

(úterý, středa)

 

Výuka : 1. ročník:  8:00 - 10:00

                   2. - 5. ročník: 8:00 - 11:40

Venkovní aktivity dle počasí, třídnické práce

 

5. září 2019

(čtvrtek)

 

Výuka dle rozvrhu: 1. ročník: 8:00 - 10:45

                            2. - 5. ročník: 11:40

 

6. září 2019

(pátek)

 

Vyučování dle rozvrhu

 

  

_______________________________________________________________________________________

 

 

Vážení a milí rodiče a prarodiče prvňáčků!

 

Školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2. září 2019.
Přivítáme vás u nás ve škole v 7.40 hodin. Děti si již přinesou svoji první, zatím prázdnou aktovku.

První den bude vyučování probíhat od 8.00 do 9.00 hod. V této době Vám poskytneme informace o provozu školy, školní jídelny, družiny a organizaci vyučování. Potom mohou děti využít školní družinu (9.00 - 16.15 hod.).

Škola zajistí dětem učebnice a základní školní potřeby.                                                                         Vy, prosíme, obstarejte dětem tyto věci a vše jim podepište:

 • aktovku, pouzdro
 • přezůvky v sáčku, cvičební úbor a obuv v tašce
 • ubrousek (krabičku) na svačinu, ručník
 • kelímek a hadřík, zástěrku do VV

Další potřeby budeme pořizovat průběžně po vzájemné domluvě.

 

Velmi se těšíme na naše nové prvňáčky!

 

Bystrovany  27. 8. 2019                                                        Mgr. Radmila Klásková

                                                                                             ředitelka školy

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

 

 

 

A2AA87BA-4415-48EB-854F-2427C9B8489C.jpeg

 

 

_______________________________________________________________________________________

 

 

Rozloučení s páťáky a slavnostní předání vysvědčení

27. 6. 2019

 

Ve čtvrtek 27. června jsme se slavnostně rozloučili s našimi žáky. Paní ředitelka spolu se starostou obce panem Radkem Sklenářem předala našim páťákům pro vzpomínku na bystrovanskou školu tričko a knihu. Popřáli jsme jim hodně štěstí a úspěchů v nové škole a všem ostatním krásné prázdniny!!!! Děkujeme i rodičům za sladkou tečku za školním roce 2018/2019 v podobě dortu.

 

 

      55800795-98E8-4612-BDF7-1C72177EBCAF.jpeg       510D4DE4-EF24-465F-B0A9-23209130773F.jpeg                                                         

      3C266088-D6E4-44F4-AE99-6B3E2FA7C0A9.jpeg              1DC89111-9646-41D9-B7C4-A15EB9243559.jpeg                                                                      

 

______________________________________________________________________________________

 

Poděkování

 

Děkujeme panu Jiřímu Steigerovi, že nám umožnil prohlédnout si olomoucké letiště v Neředíně, panu Ing. Vízkovi a panu V. Košťálkovi za krásnou a nevšední exkurzi. 

 

 

 ______________________________________________________________________________________

 

 Organizace posledního školního týdne:

 

           24. 6. - exkurze na Letiště v Neředíně

                        I. a II. třída  - 8:00 - 12:00 hodin

                      III. a IV. třída - 8:00 - 12:35 hodin

           25. 6. - třídnické práce, výměna učebnic, lektorovaný program III. a IV. třída (dle rozvrhu)

           26. 6. - Pevnost Poznání 

                       I. a II. třída 8:00 - 12:00 hodin

                     III. a IV. třída 8:00 - 13:00 hodin

           27. 6. - vydávání vysvědčení, slavnostní setkání 8:00 - 9:30 hodin

           28. 6. - ředitelské volno

         

 

 

_______________________________________________________________________________________

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

        

                     Ředitelka školy na základě § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon)                       ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje dne  28. 6.  2019 ředitelské volno.

 

 

 

 

Bystrovany 10. 6. 2019                                               Mgr. Radmila Klásková

                                                                                ředitelka školy

 

 

______________________________________________________________________________________

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BYSTROVANY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

 

                                   registrační číslo:   01/2019 přijat(a)

02/2019 přijat(a)

03/2019 přijat(a)

04/2019 přijat(a)

05/2019 přijat(a)

06/2019 přijat(a)

07/2019 přijat(a)

08/2019 přijat(a)

09/2019 přijat(a)

10/2019 přijat(a)

11/2019 přijat(a)

12/2019 přijat(a)

13/2019 přijat(a)

14/2019 přijat(a)

15/2019 přijat(a)

16/2019 přijat(a)

 

V Bystrovanech dne: 20. 5. 2019                                                                                           

                                                                                                    Mgr. Radmila Klásková                                                                                                                     ředitelka školy                

 

 

_______________________________________________________________________________________

 

POZVÁNKA NA BESÍDKU KE DNI MATEK 

30. 5. 2019

 

 

0.png

 

______________________________________________________________________________________ 

 

ZŠ a MŠ Bystrovany děkuje firmě MAPRO spol. s r. o. a jejímu jednateli panu Ing. B. Luckému za sponzorský dar.  

 

 

______________________________________________________________________________________

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče,

ve  čtvrtek 9. 5. 2019 se budou od 16:30 hodin konat třídní schůzky.

Jejich úvod bude společný, ve III. třídě, poté budou pokračovat v jednotlivých třídách.

 

Na Vaši účast se těší kolektiv ZŠ Bystrovany.

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BYSTROVANY, OKRES OLOMOUC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Makarenkova 23/2, 779 00 Bystrovany tel.: 585 311 971, e-mail : zsbystrovany@atlas.cz, www.skola.bystrovany.cz

 

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

ŽÁCI PŘIJATÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

 1.    001

 2.    003

 3.    004

 4.    005

 5.    006

 6.    007

 7.    008

 8.    010

 

 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 1.   009

 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V ŘÍZENÍ

 1.   002

 2.   011

 

ŽÁCI NEPŘIJATÍ KE ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

  0

 

 

V Bystrovanech 23. dubna 2019                                                   Mgr. Radmila Klásková

                                                                                                        ředitelka školy   

 

 

 

______________________________________________________________________________________

 

  Informace pro "Klapače"

Tento rok se opět uskuteční "Klapání". Sraz pro případné zájemce je ve čtvrtek 18. 4. 2019 v 16:30 hodin u hasičky. S sebou jakýkoliv klapač :-).

 

______________________________________________________________________________________

 

Akce "Čištění Bystřičky" je pro nepřízeň počasí definitivně zrušena.

 

 

________________________________________________________________________________________

 

Informace k organizaci a průběhu zápisu do MŠ

 

Vážení rodiče, 

zápis do naší mateřské školy se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon, v době od 6. května do 7. května 2019  od 15:30 do 16:30 hodin.

Zápis se koná v budově mateřské školy. 

S sebou si přineste: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce a potvrzení o očkování.

Na vás a vaše děti se těší kolektiv MŠ Bystrovany.

 

  

_______________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,

dne 19. 3. 2019 proběhly ve škole volby a byli zvoleni dva noví členové školské rady z řad zástupců rodičů:

MVDr. Jan Rymeš

Pavla Slepicová 

 

 

_______________________________________________________________________________________

 

Z Á P I S 

    do 1. ročníku základní školy se uskuteční

             ve čtvrtek 4. 4. 2019 od 15 do 17 hodin        

       a      

                                               v  pátek   5. 4. 2019 od 15 do 17 hodin                                                  v budově  ZŠ v Bystrovanech.

 

 

K zápisu si vezměte OP, rodný list dítěte a vyplněné tiskopisy, které obdržíte v MŠ.

Při žádosti o odklad povinné školní docházky Vám budou podrobné informace poskytnuty přímo u zápisu. 

 

Všechny rodiče s dětmi srdečně zve ředitelka školy a pedagogický sbor. 

 

 

V Bystrovanech dne 5. 3. 2019                                                                  Mgr. Radmila Klásková

                                                                                                                    ředitelka školy

 

 

______________________________________________________________________________________

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

 

Vážení rodiče,

               v úterý 19. 3. 2019             od 13:30 do 14:30 hodin                                                           od 16:30 do 17:30 hodin

                                   se budou v přízemí školy konat volby do školské rady.                                     Volí se dva členové, kteří radu doplní jako zástupci rodičů.

 

Kandidáti jsou:

Mario Cartelli

Mgr. Jana Dvořáková

   Bc. Jiří Hroch     

Martina Mareništiaková

Bc. Kamila Myšíková

Mgr. Michaela Plesková

MVDr. Jan Rymeš

Pavla Slepicová

 

 

Za přípravnou komisi zvou

Mgr. Libuše Mačkalová, Hana Skládalová, Jitka Marková

 

 

______________________________________________________________________________________

 

Kurz lyžování 2019

 

Vážení rodiče, 

kurz lyžování začíná 9. 1. 2019. Odjezd od školy ve 13:30 hodin, návrat 16:30 - 17:00 hodin před budovou ZŠ Bystrovany.

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

 

  

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 10. 1. 2019 se budou konat konzultační třídní schůzky         v čase od 16:30 do 18:00 hodin.

Na Vaši účast se těší kolektiv ZŠ Bystrovany

 

 

 

____________________________________________________________________________________

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

     

Ředitelka školy na základě § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje  dne 21. 12. 2018 ředitelské volno.

 

 

            Bystrovany 7. 12. 2018                                                    Mgr. Radmila Klásková

                                                                                                          ředitelka školy

 

____________________________________________________________________________________

 

 

 

 Page1.jpg 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 22. 11. 2018  v 16:30 hod. se budou konat třídní schůzky.

 

 

Na Vaši účast se těší kolektiv ZŠ Bystrovany.

 

 

_____________________________________________________________________________________

 

 

Přijmene speciálního pedagoga - 1 hodina týdně předmětu speciálně pedagogické péče.

 

    V Bystrovanech 3. 10. 2018                                                                                              

 

 

___________________________________________________________________________________

 

Školní knihova

 

Výpůjční doba knihovny:

Po - velká přestávka

St - velká přestávka

Vracet knihy je možné každé pondělí. 

 

_________________________________________________

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

 

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 13. 9. 2018  v 16:30 hod. se budou konat třídní schůzky.

Společný úvod proběhne III.třídě.

 

Na Vaši účast se těší kolektiv ZŠ Bystrovany.

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

 

1. školní týden 2018/2019

 

3. září 2018

 

8:00 společné přivítání ve škole

9:00 konec vyučování, provoz ŠD zahájen v 9:00 hod.

 

4. září 2018

 

Výuka : I. třída:  8:00 - 10:00

                   II. - IV. třída: 8:00 - 11:40

 

5. a 6. září 2018

 

Výuka: I. třída: 8:00 - 10:45

         II. - IV. třída: 11:40

 

7. září 2018

 

Vyučování dle rozvrhu.

 

________________________________________

 

Od 4. 9. 2018 bude zahájen provoz ranní družiny od 6:45 a odpolední od 11:40 do 16:15. Stravování ze ŠJ Velká Bystřice zařizují rodiče svým dětem individuálně.

 

Radostný start do nového školního roku přeje kolektiv ZŠ Bystrovany!

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________

 

KOLEKTIV ZAMĚSTNANCŮ ZŠ A MŠ BYSTROVANY PŘEJE VŠEM DĚTEM KRÁSNÉ PRÁZDNINY, RODIČŮM ODPOČINKOVOU DOVOLENOU A MOC SE TĚŠÍ NA SETKÁNÍ 3. ZÁŘÍ 2018.

 

____________________________________________________________________________________________

 

 

Vážení rodiče,

zveme Vás na mimořádné třídní schůzky, na kterých budou představeny nové "posily" pedagogického sboru pro školní rok 2018/2019.

Budeme se na Vás těšit v pátek 15. 6. 2018 v 15.30 hod.

 

______________________________________________________________

 

 

Mateřská škola, Na Čtvrtkách 14, 779 00 Bystrovany

 

Vážení rodiče,

mateřská škola oznamuje, že stále má volné kapacity pro rok 2018/2019.

Navštivte nás i se svými dětmi!

 


 

____________________________________________________________________________________

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY BYSTROVANY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

         

 

                        

                   01/2018       přijat(a)

                   02/2018       přijat(a)

                   03/2018       přijat(a)

                   04/2018       přijat(a)

                   05/2018       přijat(a)

                   06/2018       přijat(a)

                   07/2018       přijat(a)

                   08/2018       přijat(a)

                   09/2018       přijat(a)

                   10/2018       přijat(a)

                   11/2018       přijat(a)

                   12/2018       přijat(a)

                   13/2018       přijat(a)

                   14/2018       přijat(a)

                   15/2018       přijat(a)

                   16/2018       přijat(a)

                   17/2018       přijat(a)

                   18/2018       přijat(a)

                   19/2018       přijat(a)

 

 

 

        Vyvěšeno dne: 22. 5. 2018                                                  Mgr. Radmila Klásková

                                                                                                     ředitelka školy

                               

 

______________________________________________________________________________________

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče,

ve  čtvrtek 10. 5. 2018 se budou od 17 hodin konat třídní schůzky.

Jejich úvod bude společně ve III. třídě, poté budou pokračovat v jednotlivých třídách.

 

Na Vaši účast se těší kolektiv ZŠ Bystrovany.

 

 

____________________________________________________________________________________

 

 

                           ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BYSTROVANY, OKRES OLOMOUC,                                    PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Makarenkova 23/2, 779 00  Bystrovany, tel.: 585 311 971, e-mail: zsbystrovany@atlas.cz,  www.skola.bystrovany.cz

 

                  ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK                  2018/2019

 

ŽÁCI PŘIJATÍ K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019           

1.   001

2.   002

3.   003

4.   004

5.   005

6.   007

7.   008

8.   009

9.   010

10. 011

11. 012

12. 013

13. 014

14. 015

15. 016

16. 018

17. 020

18. 021

 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

1.  006

 

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY V ŘÍZENÍ

2.  017

3.  019

 

ŽÁCI NEPŘIJATÍ KE ŠKOLNÍ DOCHÁZCE

0

 

V Bystrovanech  23.dubna 2018                                                               Mgr. Radmila Klásková

                                                                                                                      ředitelka školy

 

 

 

________________________________________________________

 

 

Informace k organizaci a průběhu zápisu do MŠ

 

Vážení rodiče, 

zápis do naší mateřské školy se koná v souladu s § 34 zákona č. 561/2005 Sb., školský zákon, v době od 2. května do 3. května 2018  od 15:30 do 16:30 hodin.

Zápis se koná v budově mateřské školy. 

S sebou si přineste: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů, apod.)

Na Vás a Vaše děti se těší kolektiv MŠ Bystrovany.

 

 

 

________________________________________________________

 

P O Z V Á N K A

Vážení rodiče budoucích prvňáčků! 

Srdečně Vás zveme na besedu o problematice nástupu do školy - (zápis, školní zralost, 

co má budoucí školák umět, naše škola).

Těšíme se na Vás ve čtvrtek 22.3. 2018 v 16:30 hodin v ZŠ Bystrovany.

 

  ________________________________________________________ 

 

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

1.BŘEZNA 2018 PROBĚHNE ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE. KONZULTAČNÍ HODINY SE V TENTO

DEN RUŠÍ.

 

 

_______________________________________________________

 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BYSTROVANY, OKRES OLOMOUC, PŘÍSPĚVKOVÁ

ORGANIZACE, Makarenkova 23/2, 77900 Bystrovany, tel.: 585311971,

email: zsbystrovany@atlas, www.skola.bystrovany.cz

 __________________________________________________________________

 

 

 Ředitelství ZŠ a MŠ Bystrovany oznamuje, že 

ZÁPIS 

    do 1. ročníku základní školy se uskuteční

             ve středu 4. 4. 2018 od 15 do 17 hodin        

       a      

                                               ve čtvrtek 5. 4. 2018 od 15 do 17 hodin                                                  v budově  ZŠ v Bystrovanech.

 

 

K zápisu si vezměte OP, rodný list dítěte a vyplněné tiskopisy, které obdržíte v MŠ.

Při žádosti o odklad povinné školní docházky Vám budou podrobné informace poskytnuty přímo u zápisu. 

 

Všechny rodiče s dětmi srdečně zve ředitelka školy a pedagogický sbor. 

 

 

V Bystrovanech dne 20. 2. 2018                                                                  Mgr. Radmila Klásková

                                                                                                                    ředitelka školy

______________________________________________________________________________________

 

Výpůjční doba knihovny:

ÚT - velká přestávka

PÁ - velká přestávka

Vracet knihy je možné každý den. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ______________________________________________________________________________________

 

 

Vážení rodiče,

 

z důvodu narůstajících cen surovin se firma GTH zařízení školního stravování spol. s.r.o. po konzultaci s Městem Velká Bystřice rozhodla navýšit cenu stravného žáků a dětí MŠ a ZŠ o 1,- Kč a ostatním strávníkům o 2,- Kč. Cena stravného bude navýšena od 1.3.2018

 

______________________________________________________________

 

Vážení rodiče,

VÝPIS Z VYSVĚDČENÍ za 1. pololetí se bude žákům předávat ve středu 31. 1. 2018 poslední vyučovací hodinu, jinak vyučování dle rozvrhu.

 

Ve čtvrtek 1. 2. 2018 se bude konat Hledání pokladu, vyučování bude končit dle rozvrhu jednotlivých tříd.

Konzultační hodiny třídních učitelů se tento den konat nebudou.

 

V pátek 2. 2. 2018 jsou pololetní prázdniny.

 

______________________________________________________________

 

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 18. 1. 2018 se budou v čase 16 - 18 hodin konat konzultační třídní schůzky.

Na Vaši účast se těší kolektiv ZŠ Bystrovany

 

Konzultační hodiny třídních učitelů od 14 do 15 hodin se v tento den nekonají.

 

_______________________________________________________________

 

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 21. 12. 2017 se nebudou konat konzultační hodiny třídních učitelů.

 

Přejeme krásné prožití vánočních svátků!

 

_______________________________________________________________

ŘEDITELSKÉ VOLNO

        

Ředitelka školy na základě § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje  dne 22. 12. 2017 ředitelské volno.

            Bystrovany 30. 11. 2017                                                    Mgr. Radmila Klásková

                                                                                                          ředitelka školy

 

____________________________________________________________________________________

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Vážení rodiče,

ve čtvrtek 23. 11. 2017 se budou od 17 hodin konat třídní schůzky.

V jejich úvodu budou ve III. třídě představeni a jmenováni dva noví členové Školské rady ZŠ Bystrovany. Třídní schůzky poté budou pokračovat v jednotlivých třídách.

 

Na vaši účast se těší kolektiv ZŠ Bystrovany.

 

________________________________________________

DDOSam.jpg

________________________________________________

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitelka školy na základě § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (Školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje dne 29. 9. 2017 ředitelské volno.

 

          Bystrovany 18. 9. 2017                                                   Mgr. Radmila Klásková

                                                                                                       ředitelka školy

_________________________________________________________________________