Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Aktuálně z MŠ > Zápis 2024/2024 ON-LINE bude spuštěn už 15. dubna

Zápis 2024/2024 ON-LINE bude spuštěn už 15. dubnaDatum konání:
včera

Vážení rodiče,

zápis do mateřských škol se koná v souladu s §34 odst. 2, zákona č. 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. V MŠ Bystrovany bude letos probíhat zápis on-line v době od 15. dubna do 14. května 2024 do 15.00 hodin na odkazu níže: 

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/bystrovany

Zde si zákonný zástupce on-line vyplní veškeré požadované potřebné dokumenty, které poté odešle jediným ,,klikem" k nám do školky. Tyto dokumenty si následně vytiskne, nechá potvrdit dětským lékařem a v listinné podobě přinese do MŠ.

Vytištěné a lékařem ověřené dokumenty přijímáme v MŠ Bystrovany Na čtvrtkách 170/14, výměnou obdržíte registrační číslo, které Vás bude celým správním řízením provázet. Odevzdání je možné v následující dny:

10. 5. 2024 9:30 - 11:30 hodin

14. 5. 2024 15:00 - 18:00 hodin

děti běží.jpg

Zápisu do mateřské školy se účastní zpravidla děti, které dovrší ve školním roce 2024/2025 tří let.

(,, §34 odst.1, zákona č 561/2004, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: "Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájí povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné, není-li dále stanoveno jinak.")

 

Plnění povinnosti předškolního vzdělávání 

K zápisu do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 mají povinnost se dostavit děti, které dovrší pátý rok věku nejpozději do 31. 8. 2024, tzn. děti narozené od  1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 a dále děti, kterým byl (bude) při zápisu do ZŠ v roce 2024 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

 

Povinné dokumenty: 

  1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, jejíž součástí je i potvrzení lékaře o řádném očkování dítěte, popř. potvrzení lékaře o tom, že dítě nemohlo být očkováno z vážných zdravotních důvodů (má trvalou kontraindikaci) nebo je proti nákaze imunní. Tento doklad se netýká dětí, které budou plnit povinné předškolní vzdělávání. 
  2. Kopie rodného listu
  3. Rozhodnutí ZŠ o odkladu školní docházky - pokud je pro Vás situace aktuální
  4. Kopie doporučení, závěrů školských poradenských zařízení (PPP, SPC) - pokud je pro Vás taková situace aktuální
  5. Žádost o individuální vzdělávání (žádáte-li o něj)

Kopie rodných listů budou použity pouze pro správní řízení zápisu do mateřské školy a po ukončení správního řízení budou skartovány. 

f6587c5612694eb976897dcf8d09ba3a.jpg

Ostatní informace hodné zřetele 

V případě, že Vaše dítě vyžaduje zvláštní zdravotní péči nebo jinou péči z důvodu onemocnění, poruchy či jiné omezení (např. cukrovka, epilepsie, alergie, potíže s vyprazdňováním, dítě nemluví, nemluví česky, jedná se o dítě s postižením...), je nutné vepsat tuto skutečnost do žádosti, aby měla mateřská škola prostor vytvořit podmínky pro takové vzdělávání nebo Vás včas informovat o tom, že nelze takové podmínky vytvořit, případně Vám doporučit potřebná opatření či jiná řešení.

 

Také můžete tyto skutečnosti konzultovat přímo se zástupkyní ředitelky pro MŠ nejlépe formou e-mailu na: ms.bystrovany@seznam.cz

 

Žádáme také rodiče, aby uvedli správně své e-mailové adresy a telefony pro rychlejší doplnění, odstranění nedostatků v žádostech.

Přidělení registračního čísla 

Osobním předáním potřebné vyplněné dokumentace Vám bude přiděleno registrační číslo.