Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Akce školy

Akce školy


Štítky:Návštěva kina Metropol

Návštěva kina Metropol 20. 12. 2018 Celá škola navštívila kino Metropol a zhlédla filmovou pohádku Čertí brko.

Více

Publikováno 9. 5. 2020 23:03

Vánoční posezení pro seniory

Vánoční posezení pro seniory

Dne 7.12. se uskutečnilo tradiční vánoční posezení pro seniory. Žáci naší základní školy si připravili pod vedením paní vychovaly pí. Sitařové divadelní představení o Šípkové Růžence. Pěvecký sbor, který vede paní učitelka Drozdová nacvičil pásmo vánočních koled s hudebním doprovodem pana Večeři a pana Labounka. Hrou na pozoun obohatil tyto koledy žák pátého ročníku. Na závěr zahrála na housličky několik písní žákyně prvního ročníku. Děti měly veliký úspěch a potěšily všechny přítomné.

Více

Publikováno 9. 5. 2020 23:00

Domov seniorů POHODA Chválkovice

Domov seniorů POHODA Chválkovice

Ve středu 5. 12. vystoupil náš pěvecký sbor na vánoční besídce u příležitosti rozsvěcení stromečku v Domově seniorů POHODA ve Chválkovicích. Za doprovodu kapely zazněly známé koledy, které si mnozí z posluchačů zazpívali s námi. Na závěr děti dostaly za velkého potlesku mikulášský balíček. Celá akce se velmi zdařila. Velký dík patří rodičům, kteří nás na vystoupení dopravili a tím dětem umožnili zpříjemnit seniorům předvánoční odpoledne.

Více

Publikováno 9. 5. 2020 22:53

Kino Metropol Mikulášování

Kino Metropol Mikulášování

Dne 4.12. byli žáci 1. a 2. třídy v kině Metropol na Mikulášování. Dětem se zábavné vystoupení moc líbilo, zazpívaly si spolu s Mikulášem, andělem i čertem vánoční písničky. Velice se nasmály a na konec dostaly i malou odměnu.

Více

Publikováno 9. 5. 2020 22:50

Mikuláš ve škole 2018

Mikuláš ve škole

Mikuláš ve škole V úterý 4. 12. nás jako každoročně navštívil Mikuláš, anděl a čert. Nikdo se nebál a čert nikoho neodnesl. Děti zazpívaly, zarecitovaly a snědly andělskou sladkost. Příští rok přijď znovu, Mikuláši!!!!!

Více

Publikováno 9. 5. 2020 22:44

Den otevřených dveří 2018

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 2. 12. 2018

Více

Publikováno 9. 5. 2020 22:35

Workshop - Příběh pana Tydýta

Workshop - Příběh pana Tydýta

V pátek 23. 11. proběhl v 1. a 2. třídě workshop zvaný Příběh pana Tydýta. Děti čekal interaktivní program o odlišnosti, přijetí, kamarádství a o pravých životních hodnotách. Hlavní cíle programu bylo rozpoznat důležité životní hodnoty, posílit toleranci k odlišnosti, rozvíjet skupinovou spolupráci, poskytnout dětem prostor pro společný zážitek prostřednictvím jejich zapojení do příběhu. Děti si program velice užily.

Více

Publikováno 9. 5. 2020 22:28

Projekt - Český den s českými vlajkami

Projekt - Český den s českými vlajkami

Projekt - Český den s českými vlajkami Naše škola se zapojila do projektu Český den s českými vlajkami. Dne 28.10. 2018 jsme společně vyvěsili 180 vlajek. A tím jsme se spolupodíleli na vytvoření rekordu o nejvíc vyvěšených vlajek České republiky. Děkujeme všem, kteří vyráběli vlaky a také paní Lukáškové, která upekla se svým synem Kubíkem výborné buchty- české vlajky. Moc všem chutnaly.

Více

Publikováno 9. 5. 2020 22:21

Charitativní projekt - sbírka pro psí útulek

Charitativní projekt - sbírka pro psí útulek

V rámci charitativního projektu Jsem Laskavec se žáci 5. ročníku rozhodli uspořádat sbírku pro psí útulek v Olomouci. Granule, deky, konzervy a pamlsky jsme zavezli do útulku v Neředíně. Vedoucí tohoto zařízení nás provedla mezi kotci, nahlédli jsme do výběhů i do budovy, kde přebývají menší, krátkosrstí nebo nemocní psi. Některým z nás bylo smutno při pohledu na zavřené psy, ale paní vedoucí nás ujistila, že nejsou jen smutné příběhy, ale většina je dobrých.

Více

Publikováno 9. 5. 2020 22:13

Návštěva TyfloCentra

Návštěva TyfloCentra

Ve čtvrtek 15. 11. žáci 3. a 4. ročníku navštívili Den otevřených dveří v olomouckém TyfloCentru s názvem: " Přijďte nalézt světlo ve tmě". Cílem bylo umožnit návštěvníkům nahlédnout do života nevidomých. Na děti čekalo celkem 13 stanovišť s různými úkoly, které s nadšením plnily. Vyzkoušely si například orientaci v prostoru, poznávání mincí i bankovek, střelbu na terč pomocí zvuku, louskání ořechů, třídit předměty pouze hmatem nebo si zahrát speciální společenské hry.

Více

Publikováno 9. 5. 2020 22:06