Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuálně z naší školy > Otevřený dopis zastupitelům obce Bystrovany

Otevřený dopis zastupitelům obce BystrovanyVážení zastupitelé,                                                                                                    

 

již podruhé se v tomto školním roce na vás obracím se svým vyjádřením.

Mrzí mne, že vám svůj pohled na současnou situaci nemohu sdělit ústně, protože o setkání se mnou polovina z vás nemá zájem. Tito proti škole a proti mé osobě vystupující zastupitelé by snad byli ochotni se se mnou sejít a komunikovat, ovšem pouze za přítomnosti jistého občana Bystrovan, kterého označují jako „experta“ na školství. Tento člověk ale není odborně způsobilý se vyjadřovat k problematice prvostupňového školství. Jeho hulvátské a vulgární chování během těchto zasedání snižuje úroveň jednání. Není pak možné udržet racionální debatu a prostor si tak přisvojují laikové bez potřebné kvalifikace v oboru školství prvního stupně a předškolního vzdělávání a navíc osoby, které jsou v osobním střetu zájmu projednávané věci. A proto s tímto občanem nebudu komunikovat.

             Jsem přesvědčena, že je třeba dát konečně škole prostor pro její řádný výkon činnosti bez neustálých útoků, pomluv a napadání. Bohužel, cokoli kritizovat a vymýšlet si pomluvy, vždy bylo a je jednodušší a bez rizika. Tento přístup, který je, bohužel, vlastní i některým zastupitelům, však nemůže z principu čemukoli pomoct, cokoli zlepšit, natož v oblasti práce s dětmi. Není už na čase přehodnotit postoj? Přestat naslouchat ukřivděným lidem, kteří nezvládají své emoce? Přestat hledat cokoli, co by mohlo pedagogickému sboru, mně, jako ředitelce, a především škole uškodit? Není na čase soustředit společně naši energii na podporu školy, jejích zaměstnanců a bystrovanských dětí?

Škola se skutečně od mého nástupu změnila, v tom mají všichni pravdu. Změnila a já dodávám - a jsem o tom přesvědčená -, že k dobrému. Základem dobré školy jsou dobří pedagogové. A protože v současnosti škola disponuje kvalitním týmem pedagogů, slušných, laskavých lidí, kteří respektují děti, jejich individualitu, respektují vedení školy a ztotožňují se s koncepcí a cíli školy, proto je teď bystrovanská škola místem, kde je dobře dětem i zaměstnancům. Pochopte, prosím, že ve vaší/naší škole se sešli pedagogové, kteří chtějí být průvodci vašich dětí během pěti školních let. Záleží jim na nich, vědí, jak moc je jejich práce zodpovědná, jak mohou ovlivnit směřování a další vývoj dětí. A tento přístup a nastavení není rozhodně běžné.

Nezasloužili bychom si my, zaměstnanci ZŠ a MŠ Bystrovany, konečně ze strany všech zastupitelů obce, krok k narovnání vztahů, k podpoře naší práce? Místo ocenění práce kvalitních učitelek a asistentek pedagoga, které se s láskou věnují vašim dětem, slyšíme stále jen útoky a napadání. Není na čase přestat trvat na dohodě o pokračování dalších postupů proti ředitelce školy, jak navrhuje kontrolní výbor zastupitelstva?

Je politováníhodné, že zastupitelstvo neschválilo navýšení rozpočtu pro ZŠ a MŠ Bystrovany. Toto rozhodnutí nemá dopad na vedení školy, ale poškozuje školu jako takovou a především bystrovanské děti.

Opakovaně zdůrazňuji svoji připravenost a ochotu se s celým zastupitelstvem sejít a věcně a smysluplně projednat záležitosti místní ZŠ a MŠ. A rovněž se s vámi podělit o radost z naší práce. Proto, znovu opakuji se vší vážností, za situace, kdy zastupitelstvo není schopno zajistit řádný a slušný průběh jednání, nebudu se účastnit žádného veřejného zasedání zastupitelstva, na němž nejsou dodržována jakákoliv pravidla vzájemné komunikace. Naopak, pokud budu pozvána na uzavřené jednání, s jasně daným programem a věcně řízeným průběhem, ráda se dostavím. Na závěr žádám starostu obce, aby toto stanovisko, s nímž se ztotožňují i ostatní zaměstnanci školy, bylo uveřejněno na webových stránkách obce.

Radmila Klásková, ředitelka školy                                                                                                                            V Bystrovanech 16. 6. 2020