Škola Bystrovany
ROZPIS TĚLOCVIČNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
         
DEN OD -DO SPORT ODPOVĚDNOST POZNÁMKA
         
PONDĚLÍ        
       
13:30 - 15:00 ŠD Sitařová  
16:30 - 17:30 jóga    
17:30 - 20:30 ping - pong Gottwald  
       
ÚTERÝ  9:00 - 10:30
 maminky s dětmi
Folková 724 905 190
10:55 - 11:40 TV - II. třída   Mgr. Mačkalová  
11:50 - 12:35 TV -V. třída Mgr. Klásková  
15:30 - 16:30 atletika Hon 605759284
16:30 - 17:30 lyžařský oddíl Kaděrková 603 163 369
17:30 - 19:30 ping -pong Vagner 731 439 429
       
STŘEDA        
ráno úklid    
       
10:55 - 11:40
TV - I. třída Mgr. Ürgeová  
11:50 - 12:35
TV - IV. třída
Mgr. Ürgeová  
15:00 - 15:45 Hooping - MŠ Mičková 775 336 942
16:00 - 17:00 skaut Plesková 737 311 844
17:30 - 18:30 Ving tsun Kung Fu Luxová 774 553 756
 18:45 - 19:45
cvičení ženy
 Mgr. Kratinová
775 735 106
Čtvrtek        
11:50 - 12:35 TV - III, IV. třída Mgr. Ürgeová
 
12:35 - 13:30 TV - V. třída Mgr. Klásková  
14:00 - 15:00
Floorbal Holý 734 601 082
15:30 - 16:30 atletika Hon 605 759 284
16:30 - 19:30 ping - pong Gottwald  
       
         
Pátek 8:00 - 11:40    Mgr. Gregorová  
10:55 - 11:40 TV - I. třída Mgr. Ürgeová  
13:15 - 14:15 taneční kroužek Kopřivovi 770 772 516
   16:15 -     17: 15 skaut Plesková 737 311 844
17:00 - 19:00
ping - pong
Vagner
731 439 429
Sobota dle dohody      
       
Neděle dle dohody