Škola Bystrovany
ROZPIS TĚLOCVIČNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
         
DEN OD -DO SPORT ODPOVĚDNOST POZNÁMKA
         
PONDĚLÍ        
8:55 - 9:40 TV - II. třída Heřmanová  
10:00 - 10:45 TV - III. třída Čápová  
13:30 - 15:00 ŠD Krejčová  
17:30 - 20:30 ping - pong Gottwald  
       
ÚTERÝ  9:00 - 10:30
 maminky s dětmi
Folková 724 905 190
10:55 - 11:40 TV - I. třída Mačkalová  
11:50 - 12:35 TV -IV. třída Klásková  
14:00 - 15:00
florbal Holý

734 601 082

15:30 - 16:30
atletika Hon 605 759 284
16:30 - 17:30
lyžařský oddíl
Kaděrková 603 163 369
17:30 - 19:30
ping - pong
Vagner
731 439 429
STŘEDA        
ráno úklid    
8:55 - 9:40
TV - III. třída
Čápová  
10:00 - 10:45
TV - II.třída Heřmanová  
13:30 - 14:30
hooping Mičková 774 004 641
16:00 - 17:00 skaut Plesková 737 311 844
17:30 - 18:30 Ving Tsun Kung Fu Luxová 774 553 756
18:45 - 19:45 cvičení ženy Krainová 775 735 106
       
Čtvrtek        
10:55 - 11:40 TV - I. třída Mačkalová  
11:50 - 12:35 TV - IV.třída Klásková  
13:30 - 15:00 ŠD Krejčová  
15:30 - 16:30 atletika Hon 605 759 284
16:30 - 19:30 ping - pong Gottwald  
       
         
Pátek 8:00 - 11:40 Gregorová  
13:30 - 15:00 ŠD Krejčová  
16:00 - 17:00 skaut Plesková 737 311 844
17:00 - 19:00 ping - pong Vagner 731 439 429
       
Sobota dle dohody      
       
Neděle dle dohody