Škola Bystrovany

 Školní jídelna Velká Bystřice

Vážení rodiče,

rádi bychom vás touto cestou informovali, že od 1.8.2015 se stala naše společnost, GTH zařízení školního stravování, spol. s.r.o. novým provozovatelem školní jídelny ve Velké Bystřici. Stalo se tak na základě výběrového řízení vypsaného Městem Velká Bystřice.

Jako nový provozovatel školní jídelny bychom Vás rádi informovali o drobných změnách, které se začátkem školního roku nastanou.
Níže přikládáme odkaz na webové stránky, kde najdete veškeré informace týkající se změn a zároveň vás na nich budeme pravidelně informovat o novinkách, sledujte, proto, prosím jejich aktualizace:

http://www.gth.cz/zs-velka-bystrice

Podmínky objednávek a rušení obědů se nemění. Čísla účtů pro platby obědů, a to inkasní platbou nebo bankovním příkazem jsou:

Číslo účtu pro platby obědů, a to inkasní platbou:
100003831/0800

Číslo účtu pro bankovní příkazy:
6507742/0800

Prosíme tedy rodiče o kontrolu a případnou úpravu účtu, abychom i nadále mohli inkasní platby vykonávat a přijímat platby bankovními příkazy.

Od řady rodičů již proběhly zálohové či inkasní platby na účet stávajícího provozovatele. Tyto prostředky budou k 1.8.2015 převedeny na účet nového poskytovatele, společnosti GTH zařízení školního stravování, spol. s.r.o.

Pokud se někteří z vás rozhodnou trvale odhlásit vaše dítě ze stravování, budou vám případné odeslané zálohy či přeplatky řádně vyúčtovány. Prosíme však, abyste nám tuto změnu nahlásili co nejdříve (nejpozději pak do 30.9.2015) na tuto emailovou adresu:
provoz.zs.vbystrice@gthcatering.cz
případně na telefonní číslo: 585 351 325.

Děkujeme za pochopení.
Společnost GTH zařízení školního stravování, spol. s.r.o.

 

CENÍK STRAVNÉHO

S platností od 1.9.2014 dochází k úpravě cen stravného  
Cena stravného je stanovena takto:
       
Děti MŠ      
Věková kategorie 3 - 6 let přesnídávka 9
Věková kategorie 3 - 6 let oběd 19
Věková kategorie 3 - 6 let svačina 9
Věková kategorie 3 - 6 let celodenní strava 37
Věková kategorie 3 - 6 let polodenní strava 28
       
Děti MŠ      
Věková kategorie 7let (předškolní) přesnídávka 9
Věková kategorie 7let (předškolní) oběd 23
Věková kategorie 7let (předškolní) svačina 9
Věková kategorie 7let (předškolní) celodenní strava 41
Věková kategorie 7let (předškolní) polodenní strava 32
       
Žáci ZŠ      
Věková kategorie 7 - 10 let oběd 23
Věková kategorie 11 - 14 let oběd 27
Věková kategorie 15 -  a více oběd 31
ZŠ přesnídávka přesnídávka 13
       
Závodní stravování      
Zaměstnanci ZŠ Velká Bystřice oběd 45
Zaměstnanci MŠ Velká Bystřice oběd 42
MŠ+ZŠ Samotišky oběd 35
MŠ+ZŠ Bystrovany oběd 43
MŠ Mrsklesy+Základní umělecká škola oběd 44
MŠ Bukovany  oběd 42
Praktikanti ZŠ oběd 63
       
Hospodářská činnost      
Stravování v ŠJ oběd 66
Strava do jídlonosiče oběd 63
Strava do jídlonosiče s dopravou oběd 75
       
Zaměstnanci ŠJ  oběd 23
       
Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/ 2005 Sb., o školním stravování, věkové kategorie a výživové normy jsou stanoveny výše uvedenou vyhláškou, příloha 1a.
Stravování zaměstnanců upravuje Vyhláška č. 84/ 2005 Sb., o nákladech na závodní stravování.
       
Eva Flejberková, ředitelka školní jídelny      
Velká Bystřice 2.7.2014      
       

 

Případné dotazy zodpovíme na tel. 585 351 325.